πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών

Προβληματισμός για την ανάκληση παραχώρησης του "φιλέτου" της π.Αμερικανικής Βάσης Γουρνών

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης κατά την τακτική συνεδρίασή του χθες στο Ηράκλειο συζήτησε την αιφνιδιαστική και αδικαιολόγητη βούληση- πρόθεση της ΕΤΑΔ ΑΕ, να ανακαλέσει την παραχώρηση των ακινήτων στο χώρο της Πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών από την εταιρεία «ΕΙΡΗΝΗ ΑΕ», τα οποία είχε παραχωρηθεί σε προγενέστερο χρόνο και μάλιστα πριν τη λήξη της ισχύουσας σύμβασης παραχώρησης. Στα εν λόγω ακίνητα έχει ανεγερθεί και λειτουργεί το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (Δ.Ε.Κ.Κ.).