πρόγραμμα «Στέγαση & Εργασία»

Ένταξη του Δήμου Χανίων στο πρόγραμμα «Στέγαση & Εργασία»

Ο Δήμος Χανίων εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Στέγαση & Εργασία» για τους άστεγους, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, με αρχή διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 400.000 ευρώ και έχει ως διαχειριστή φορέα τη Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη & την Απασχόληση. Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών στέγασης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενεργοποίησης, κατάρτισης & προώθησης στην εργασία