πρόγραμμα “πλημμυρίς”

Συνεργασία Κρήτης-Κύπρου στην αντιμετώπιση των συνεπειών των φυσικών καταστροφών

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» με τίτλο “Κοινή Στρατηγική για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων που προκαλούνται από πλημμύρες και άλλες μεγάλες καταστροφές λόγω κλιματικών αλλαγών (ΠΛΗΜΜΥΡΙΣ)”, οργανώθηκε την Παρασκευή τεχνική συνάντηση στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Κρήτης με συμμετοχή στελεχών του φορέα και της Πολιτικής Άμυνας Κύπρου, της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου. Σκοπός της τεχνικής συνάντησης ήταν ο προγραμματισμός

Πρόγραμμα συνεργασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την Πολιτική Άμυνα και Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κύπρου

Υπεγράφη από τη Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Κρήτης, κ. Μαρία Κοζυράκη, τη Διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας Κύπρου, κ. Μαρία Παπά και, τον αναπληρωτή Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου κ. Πολύβιο Χατζηβασιλείου, η συμφωνία εταιρικής σχέσης για την υλοποίηση του έργου «Κοινή Στρατηγική για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων που προκαλούνται από πλημμύρες και άλλες μεγάλες καταστροφές λόγω κλιματικών αλλαγών (ΠΛΗΜΜΥΡΙΣ)». Η δράση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα