προγραμμα κοινωφελης ερασιας

Κοινωφελής Εργασία - Αιτήσεις για 180 νέες θέσεις στον Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε σήμερα πως ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» οκτάμηνης διάρκειας, με τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ και την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού. Συγκεκριμένα, για τον Δήμο Χανίων προκηρύσσονται συνολικά 180 θέσεις εργασίας, όπου διανέμονται ως εξής: