πρόγραμμα «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης»

Στην συνεδρίαση για το πρόγραμμα «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, Γιάννης Κουράκης, ως μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, συμμετείχε στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής στην Αθήνα. Στην συνεδρίαση έγινε η παρουσίαση του προγράμματος καθώς και η ανακοίνωση για τις σχετικές προσκλήσεις. Ο κ. Κουράκης στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στο γεγονός ότι στο νησί μας η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται σε τρεις μονάδες, της Ξυλοκαμάρας, των Λινοπεραμάτων και του Αθερινόλακκου. Οι δύο πρώτες είναι