Πρόγραμμα απασχόλησης Ανέργων

Μέχρι τις 11/2 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 30 ετών και άνω

«Οι αιτήσεις επιχειρήσεων για τον Β’ κύκλο της δράσης “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις περιφέρειες σε μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες” θα υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00», ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ. Επίσης ο Οργανισμός αναφέρει ότι: «Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα 12μηνης διάρκειας επιχορηγεί την πρόσληψη 5.000 ανέργων στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου και Κρήτης και τα ποσά της