πρόδηλα σφάλματα

Δασικοί χάρτες: Μετά τις ηλεκτρονικές ενστάσεις, μέχρι τις 11/8 πρέπει να σταλούν και οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά

Κατόπιν πέρατος προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη Π.Ε. Χανίων —τη Δευτέρα 01 Αυγούστου 2022— υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η υποβολή των σχετικών αιτήσεων (αντιρρήσεων ή διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων) είναι απαραίτητη η έντυπη αποστολή του φυσικού φακέλου των αντιρρήσεων και των προδήλων σφαλμάτων εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους,