πράσινο περιβάλλον

Ημερίδα για την «Προώθηση εντελώς πράσινων περιβαλλόντων» στην ΟΑΚ

Σήμερα Τρίτη 31 Μαΐου 2022, στις 11:00 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η έναρξη του Ερευνητικού Έργου “Αdvancing Utterly Green Environments” (Προώθηση εντελώς πράσινων περιβαλλόντων – AUGE). Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ και εντάσσεται στη Βασική Δράση 2 (ΚΑ2 – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας), ξεκίνησε τον Απρίλιο 2022 και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο 2023. Συντονιστής του Προγράμματος ΑUGE είναι η Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας Κύπρου (ΘΣΕΚ) υπό την