πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)

Ακριβαίνουν από 1/6 κατά 10 λεπτά τα προϊόντα που περιέχονται σε πλαστικές συσκευασίες από PVC

Με τέλος ανακύκλωσης ύψους 8 λεπτών + ΦΠΑ, θα επιβαρύνονται από 1η Ιουνίου οι πλαστικές συσκευασίες των προϊόντων που περιέχουν πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Η καταβολή του τέλους επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος, ενώ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν στα σημεία πώλησης των προϊόντων, σε εμφανές σημείο για τον καταναλωτή, ότι τα προϊόντα αυτά υπόκεινται σε τέλος. Το τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και τα έσοδα από αυτό αποτελούν δημόσια έσοδα, τα οποία

Μπουκαλάκι νερού: Διευκρινίσεις για το “χαράτσι” ανακύκλωσης των 10 λεπτών

Διευκρινίσεις για το εάν θα επιβληθεί “χαράτσι” (τέλος ανακύκλωσης) από την 1η Ιουνίου στις πλαστικές συσκευασίες προϊόντων (όπως  εμφιαλωμένα μπουκαλάκια νερού, αναψυκτικά κλπ) δίνει  ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης ΕΟΑΝ. Παράλληλα επισημαίνεται  ότι  δεν ακριβαίνει το εμφιαλωμένο νερό που πωλείται σε πλαστική συσκευασία. Αναλυτικά, ο Οργανισμός αναφέρει τα εξής: Πρώτον, εφαρμόζοντας όσα προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4819/2021, για τη διαχείριση των αποβλήτων, από την 1η Ιουνίου 2022 επιβάλλεται τέλος ανακύκλωσης