ποιότητα υδάτων κολύμβησης

Πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας υδάτων κολύμβησης στην Κρήτη

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την οδηγία 2006/7/ΕΚ» κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου που ορίζεται από την 1η Ιουνίου έως την 31η Οκτωβρίου, παρακολουθούνται από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, οι ακτές που: -συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, -δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις και -παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από περιβαλλοντική, αισθητική, τουριστική, αναπτυξιακή άποψη. Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης