πλανόδιο εμπόριο

Προκήρυξη για 90 νέες άδειες πλανόδιου εμπορίου στην Περιφέρεια Κρήτης

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων υπενθυμίζει ότι η Περιφέρεια Κρήτης, με την αριθ. πρωτ 332150/31-10-2022 Απόφαση, έχει προκηρύξει τη χορήγηση 90 νέων αδειών και 10 θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο Πλανόδιο Εμπόριο στην Περιφέρεια Κρήτης, η οποία έχει αναρτηθεί στον ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr μέσα από τη διαδρομή ΕΡΓΑ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ/ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ/ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -ΕΜΠΟΡΙΟΥ/ΕΜΠΟΡΙΟΥ και στο Ο.Π.Σ.Α.Α. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά  υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο

Προκήρυξη νέων αδειών πλανόδιου εμπορίου στην Περιφέρεια Κρήτης

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4849/2021όπως ισχύει, η Περιφέρεια Κρήτης προκηρύσσει τη χορήγηση: Α) 50 νέων αδειών παραγωγών πωλητών πλανοδίου εμπορίου με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κρήτης Β) 5 θέσεων με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κρήτης σε υφιστάμενους κατόχους άδειας παραγωγούς πωλητές πλανοδίου εμπορίου από άλλες Περιφέρειες της χώρας. Γ) 40 νέων αδειών Επαγγελματιών πωλητών πλανοδίου εμπορίου με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κρήτης κα ειδικότερα για πωλούμενα προϊόντα από