πιστοποίηση ISO

Πιστοποιημένο κατά ISO όλο το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΧ, από την πηγή μέχρι την βρύση

Το Χημικό και Μικροβιολογικό Εργαστήριο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που λειτουργεί από το 1991 και είναι διαπιστευμένο κατά EΛΟΤ ΕΝ ISO 17025, πραγματοποιεί καθημερινά φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις σε πόσιμα νερά του δικτύου υδροδότησης και των πηγών υδροληψίας για τη διασφάλιση άριστης ποιότητας νερού που παρέχει η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στους καταναλωτές. Είναι το μοναδικό στην Κρήτη και ένα από τα έξι Εργαστήρια ΔΕΥΑ σε όλη τη χώρα που διαθέτει πιστοποιητικό διαπίστευσης κατά ISO