Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας της Κρήτης

Συνέδριο για τον Περιφερειακό Μηχανισμό Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας

Το πρώτο Συνέδριο για τον «Περιφερειακό Μηχανισμό Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας και την Αγορά Εργασίας στην Κρήτη και την Ελλάδα», διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τη Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας του Π.Κ., την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022, 09.00-17.00, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου (Αίθουσα Καστελλάκη Κορωναίου 9, 71202, Ηράκλειο Κρήτης). Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας της Κρήτης,

Έρευνα: Εμφανή τα σημάδια της υγειονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας της Κρήτης

Παρουσιάστηκαν χθες στην Περιφέρεια Κρήτης, τα κύρια ευρήματα της Έρευνας του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας της Κρήτης για το 2021. Ο Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας της Κρήτης υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης) σε σύμπραξη με την Περιφέρεια Κρήτης και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας «ΚΡΗΤΗ 2014- 2020». Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν σε συνάντηση στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία