ΠΕΠ Κρήτης 2021-2027

Τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις του νέου ΠΕΠ Κρήτης ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο συνεδρίασε υπό την προεδρία του Παύλου Μπαριτάκη, η «Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κρήτη 2021-2027″» της Περιφέρειας Κρήτης. Στην τοποθέτησή του, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε ότι το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Κρήτης 2021-2027 καταρτίστηκε βάσει των Αναπτυξιακών Στόχων του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίοι εστιάζουν σε τέσσερις αναπτυξιακούς στόχους: Ποιοτική Ανάπτυξη, Ενεργή Περιβαλλοντική Διαχείριση, Δυναμική Κοινωνική Συνοχή και Αποτελεσματική