πάρκο

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για νέο πάρκο στο Μάλεμε

Ο Δήμος Πλατανιά είχε υποβάλει το προηγούμενο διάστημα στο πρόγραμμα LEADER  πρόταση για τη δημιουργία χώρου ανάπλασης στον παρακείμενο χώρο του ιατρείου  στην Κοινότητα Μάλεμε, έπειτα από την εκπόνηση των σχετικών μελετών από την Τεχνική του Υπηρεσία και τους συνεργάτες του. Η αξιολόγηση της πρότασης εγκρίθηκε προς ένταξη από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (ΟΑΚ), μετά την αποστολή από τον Δήμο συμπληρωματικών εγγράφων και εγκρίσεων. Η σχετική μελέτη και πρόταση του