παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Συνεργασία της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, για την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νίκου Ξυλούρη και στελεχών της Δ/νσηςΠεριβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού με ειδικούς επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Κρήτης πραγματοποιήθηκε  την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η εφαρμογή του σχεδίου δράσης αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την Περιφέρεια Κρήτης (ΣΧΕΔΙΑ Κρήτης), για την οποία η Περιφέρεια συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο Κρήτης. Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν ο σχεδιασμός της πλατφόρμας παρακολούθησης