παραχώρηση αιθουσών

Δήμος Χανίων: Παραχωρεί δωρεάν αίθουσες στο Βαμβακόπουλο, για χρήση από συλλόγους

O Δήμος Χανίων, αφουγκραζόμενος τις ανάγκες πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων Συλλόγων, που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου, γνωστοποιεί τη διάθεση αιθουσών σε κτίριο στην περιοχή του Βαμβακόπουλου και συγκεκριμένα στον πρώτο όροφο του ΚΑΠΗ Βαμβακόπουλου. Οι αίθουσες θα διατίθενται, σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις: Αποφυγή ζημιών και ανάληψη ευθύνης από τον Σύλλογο, καθώς και αποκατάσταση ζημιών ή δαπανών, που θα γίνουν κατά τη χρήση των χώρων. Σεβασμός των χώρων