Πακρήτια Τράπεζα

Σχεδόν 35 εκ. ευρώ αντλήθηκαν από την ΑΜΚ της Παγκρήτιας Τράπεζας

Το ποσό των 35 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, (ποσοστό 35,24%) συγκεντρώθηκε από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση. Όπως αναφέρεται, «το Διοικητικό Συμβούλιο και τα στελέχη της Παγκρήτιας Τράπεζας ευχαριστούν θερμά τους μετόχους της και τους επενδυτές, για τη συμμετοχή και την δυναμική υποστήριξή τους κατά την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, για την αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου, κατά την οποία συγκεντρώθηκε