παιδικά κρεβάτια

Τριακόσια νέα κρεβατάκια για τα ολοήμερα νηπιαγωγεία του Δήμου Χανίων

Στην προμήθεια συνολικά τριακοσίων (300) νέων κρεβατιών για τις ανάγκες των ολοήμερων νηπιαγωγείων του Δήμου Χανίων, προχώρησε το προηγούμενο διάστημα η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Τα νέα κρεβατάκια θα μοιραστούν σε 40 νηπιαγωγεία του Δήμου Χανίων, ως συνέχεια της περυσινής προμήθειας περισσότερων από 400 κρεβατιών για τους μικρούς μαθητές. Κατά την έναρξη της διανομής των κρεβατιών, στις αποθήκες του Δήμου Χανίων βρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης,