Παγκόσμιο συνέδριο Καθολικής Λογικής

Παγκόσμιο συνέδριο Καθολικής Λογικής στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης

Στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) θα πραγματοποιηθεί το 7ο Παγκόσμιο Σχολείο και Συνέδριο Καθολικής Λογικής (Universal Logic), από την 1 και μέχρι την 11η Απριλίου 2022. Η Καθολική Λογική είναι ένα σύγχρονο και ραγδαία εξελισσόμενο πεδίο της Λογικής που μελετά τα κοινά χαρακτηριστικά όλων των λογικών συστημάτων. Είναι μια γενική θεωρία των λογικών δομών [συμπεριλαμβανομένων και των δομών παρα-συνεπούς λογικής (paraconsistent logics)] και συνιστά ένα πλαίσιο για τη σύγκριση λογικών