παγκόσμια ημέρα των Ωκεανών

Η Περιφέρεια Κρήτης για την Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών και την παρακολούθηση της θαλάσσιας βιωσιμότητας στο νησί

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα των Ωκεανών (8/6/2021), σε ένα νησί όπως η Κρήτη, με 1.046 km ακτογραμμής και τεράστιο πλούτο στο βυθό μας, δεν θα μπορούσαμε να μη συμπεριλάβουμε τους θαλάσσιους κοραλλιογενείς πληθυσμούς. Αναρτήθηκαν για το σκοπό αυτό, στην υποδομή του GIS Crete τρία νέα σύνολα δεδομένων που προκύπτουν από αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα παρακολούθησης της θαλάσσιας βιωσιμότητας (MEDISEH, EMODNET). Συγκεκριμένα απεικονίζονται οι χωρικές διανομές του ενδημικού είδους Posidonia Oceanica