Ορθόδοξη Αλαδημία Κρήτης

Εργαστήρι ψηφιακής κρητικής αγιογραφίας στην ΟΑΚ

Στο πλαίσιο του έργου «Εργαστήριο Κρητικής Αγιογραφίας», με Κωδικό πράξης: ΚΡΗΡ1-0028407, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020», πραγματοποιήθηκε στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) η πρώτη διά ζώσης επίδειξη της πλατφόρμας. Η Ημερίδα ξεκίνησε με Χαιρετισμό του Γενικού Διευθυντή της ΟΑΚ, Δρος Κωνσταντίνου Ζορμπά, ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, τονίζοντας τη σημασία του έργου για τη διάδοση της Κρητικής Αγιογραφίας και την καινοτομία του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, παράγοντας εκπαιδευτικό υλικό