Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία

Αξιολογητές του Υπουργείου Υγείας στο Νοσοκομείο Χανίων

Το Γ.Ν Χανίων “Ο Άγιος Γεώργιος” είχε την χαρά και την τιμή να υποδεχθεί το διήμερο 14 & 15 Μαρτίου 2022 κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων, διεθνώς διαπιστευμένων, του Ο.ΔΙ.Π.Υ. Ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία, με διακριτικό τίτλο «Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.» τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και λειτουργεί ως αρωγός του Υπουργείου Υγείας και όλων των παρόχων υπηρεσιών υγείας της χώρας, στην προσπάθειά τους για βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας, επάρκειας