ολική αρθροπλαστική ισχίου

SuperPATH: Αποτελεσματική τεχνική για ολική αρθροπλαστική ισχίου

Η ολική αρθροπλαστική ισχίου είναι μια επέμβαση που κατά κύριο λόγο εφαρμόζεται ως τελική θεραπευτική λύση για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας του ισχίου. Η οστεοαρθρίτιδα γενικά αποτελεί μια εκφυλιστική νόσο των αρθρώσεων που επιφέρει πόνο και περιορισμό της κινητικότητάς τους. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να είναι τόσο έντονα που να οδηγήσουν ακόμα και σε αδυναμία εκπλήρωσης καθημερινών δραστηριοτήτων ρουτίνας. Επίσης, ο υποκείμενος πόνος και ο περιορισμός της κινητικότητας μπορεί να