οικονομικά αποτελέσματα ΑΝΕΚ

Τριπλασιασμός των ζημιών για την ΑΝΕΚ το 2021. Έρχονται αυξήσεις στα εισιτήρια λόγω του άλματος στα «καύσιμα»

Πολλά και μάλλον ανυπέρβλητα είναι τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΑΝΕΚ, η οποία βρίσκεται ήδη σε ρότα απορρόφησής της από την Attica Group. Το 2021 που συνοδεύθηκε από τους περιορισμούς λόγω της πανδημίας, η ΑΝΕΚ επέκτεινε τις ζημιές της κατά σχεδόν 30 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2021, η χανιώτικη ναυτιλιακή εταιρεία κατέγραψε ζημιές 44 εκατ. ευρώ, έναντι 15 εκατ. ευρώ ζημιών που

Περιορίσθηκαν στα 12 εκατ. ευρώ οι καθαρές ζημιές της ΑΝΕΚ το α΄ εξάμηνο του 2021

Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2021 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, το α’ εξάμηνο του 2021 συνεχίστηκε η εφαρμογή έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19. Η σταδιακή αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας οδήγησε σε βελτίωση του οικονομικού κλίματος και δημιούργησε προσδοκίες για οικονομική ανάκαμψη. Στον κλάδο της