οδοντιατρικός έλεγχος

Dentist pass: 40 ευρώ ανά παιδί για οδοντιατρικό έλεγχο

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης η μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης (dentist pass), που αφορά την παροχή οικονομικής ενίσχυσης για την οδοντιατρική φροντίδα των παιδιών. Όπως αναφέρεται, σκοπός της απόφασης είναι η εξειδίκευση των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης της Δράσης παροχής οικονομικής ενίσχυσης για τη διενέργεια πράξεων προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας σε παιδιά ηλικίας έξι έως δώδεκα (6-12) ετών (ωφελούμενοι), στο πλαίσιο του έργου «Υλοποίηση Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης της