οδοφωτισμός

Σε λειτουργία το νέο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στην παραλία του Ταυρωνίτη

Ο Δήμος Πλατανιά προχώρησε πρόσφατα σε αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην παραλία του Ταυρωνίτη. Έγινε προμήθεια και τοποθέτηση νέων ιστών, καθώς και νέων φωτιστικών σωμάτων κορυφής τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας, πράσινης τεχνολογίας, υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Η εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας φτάνει σε ποσοστό που μπορεί να υπερβαίνει το 50%. Η παραπάνω προμήθεια- εγκατάσταση, χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» και υλοποιήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Σε λειτουργία ο νέος ηλεκτροφωτισμός στην παραλία του Πύργου Ψηλονέρου και του Μάλεμε

Ολοκληρώθηκε και είναι ήδη σε λειτουργία, από την άνοιξη του 2022, το νέο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στην παραλία πύργου Ψηλονέρου -Μάλεμε. Ο Δήμος προχώρησε σε αντικατάσταση 125 παλιών και διαβρωμένων ιστών και τοποθέτηση νέων ισάριθμων, με φωτιστικά κορυφής τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας, πράσινης τεχνολογίας, υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Η εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας φτάνει σε ποσοστό που μπορεί να υπερβαίνει το 50%. Κατά τον σχεδιασμό, μελέτη, διαγωνιστική διαδικασία και υλοποίηση της παρέμβασης ελήφθησαν