Ο.Α.Κ. προγραμματική σύμβαση

Υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση Υφ. Αθλητισμού - ΟΑΚ

Από το Γραφείο Τύπου του Ο.Α.Κ. Α.Ε. εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση για την «προγραμματική σύμβαση» για το Κολυμβητήριο Χανίων. Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Υφυπουργείου Αθλητισμού και Ναυτικού Ομίλου Χανίων (ως εκ τρίτου Συμβαλλόμενου) υπογράφηκε στην Αθήνα. Η σύμβαση αφορά «Υπηρεσίες τεχνικών συμβουλών για την προετοιμασία της επισκευής, της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού του Εθνικού Ναυταθλητικού Κέντρου Χανίων (Κολυμβητήριο)». Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 248.000 ευρώ,