Νερά Κρήτης

Συνεχίζουν την συνεργασία τους για έναν ακόμη χρόνο, Ο.Α.Κ. και "Νερά Κρήτης"

Την περεταίρω συνεργασία τους επισημοποίησαν την Τετάρτη 27/1/2021, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης και η εταιρεία ΝΕΡΑ Κρήτης ΑΒΕΕ. Στην διάρκεια συνάντησης που είχε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. κ. Άρης Παπαδογιάννης, υπέγραψε την σχετική σύμβαση, που αφορά την παροχή νερού προς την εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, θα γίνεται καθημερινά από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. η παρακολούθηση και καταγραφή της ποσότητας νερού, που καταλήγει από τις δικές του εγκαταστάσεις παροχής