Νέες θεσεις εργασίας στο νοσοκομείο Χανίων

Προκηρύχθηκαν 53 νέες θέσεις εργασίας στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

53 νέες θέσεις εργασίας για το Νοσοκομείο Χανίων περιλαμβάνει η προκήρυξη σχετικά με τον 7Κ/2022 διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ έως τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου και ώρα 14:00. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων,