μητρώο μεντόρων

Έρχονται οι Μέντορες σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, από την Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων για την ανάπτυξη της κουλτούρας επιχειρηματικότητας στα ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο οικοσύστημα καινοτομίας της Περιφέρειας, καλεί εθελοντές μέντορες να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για να συμμετέχουν στην καθοδήγηση και υποστήριξη ερευνητικών ομάδων που αναπτύσσουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες. Η πρόσκληση απευθύνεται σε μέντορες, που θα προέρχονται από ιδιωτικούς, επιχειρηματικούς φορείς, από δημόσιους οργανισμούς,  από την ερευνητική / ακαδημαϊκή