μητρώο εισηγητών

Οικονομικό Επιμελητήριο: Ριζική ανανέωση για το μητρώο εισηγητών

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος συνεχίζει εντατικά την προσπάθειά του για τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών του, με στόχο την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών του και των λογιστών – φοροτεχνικών. Στο πλαίσιο αυτό, αποφάσισε την αναμόρφωση του Μητρώου Εισηγητών, προχωρώντας στην στελέχωσή του από την αρχή. Οι προϋποθέσεις Για την ένταξη στο Μητρώο Εισηγητών του ΟΕΕ, ο υποψήφιος πρέπει να είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας,