Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων

Δημιουργείται νέο μητρώο για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα

Σε εφαρμογή τίθεται το νέο ψηφιακό εργαλείο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (ΜΕΜΟ) από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με στόχο την ορθή λειτουργία κι εξυγίανση της αγοράς αυτοκινήτου. Με την λειτουργία του ΜΕΜΟ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Υπουργείο, «αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά πλέον το ζήτημα των αθρόων εισαγωγών μεταχειρισμένων οχημάτων που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και βελτιστοποιείται το σύστημα ελέγχου. Ειδικότερα, με την νέα ψηφιακή πλατφόρμα που δημιούργησε το Υπουργείο Υποδομών και