μίνι-διαδερμική νεφρολιθοτριψία

Νέα ελάχιστη επεμβατική θεραπεία αφαίρεσης της πέτρας στα νεφρά

Η συνδρομή της τεχνολογίας στην ιατρική έχει εξελιχθεί θεαματικά, δίνοντας στους χειρουργούς-ουρολόγους τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν μεγάλες, σκληρές ή πολύπλοκες πέτρες των νεφρών, που πιθανότατα θα εγκυμονούσαν σοβαρές επιπλοκές αν αντιμετωπίζονταν με τις μεθόδους του παρελθόντος. Η θεραπεία επιλογής για την αντιμετώπιση σκληρών λίθων, μεγαλύτερων από 2,5 εκ., οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί στην εξωσωματική λιθοτριψία, είναι η μίνι-διαδερμική νεφρολιθοτριψία (mini-PCNL). Η μίνι-διαδερμική νεφρολιθοτριψία (mini-PCNL) εξασφαλίζει την αφαίρεση όλων σχεδόν των