μετεωρολογικά γεγονότα

Ο Μάρτιος του 2022 ήταν ο 3ος ψυχρότερος για την Ελλάδα τα τελευταία τουλάχιστον 44 χρόνια

Μια προκαταρκτική ανάλυση δεδομένων reanalysis του ERA5 από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF) δείχνει ότι η μέση θερμοκρασιακή απόκλιση κατα τη διάρκεια του Μαρτίου 2022 σε σχέση με την περίοδο 1991-2020 ήταν -2.8˚C κάτω από την μέση κλιματική τιμή. Αυτή η θερμοκρασιακή απόκλιση αποτελεί την τρίτη χαμηλότερη μέση θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο τα τελευταία τουλάχιστον 44 χρόνια μετά τον Μάρτιο του 1996 (-3.3˚C) και τον Μάρτιο του