μείωση γεννήσεων

Έρευνα: Μειώθηκαν οι γεννήσεις στη διάρκεια της πανδημίας

Η υπογεννητικότητα αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα των τελευταίων ετών, ωστόσο είναι από εκείνα που εντάθηκαν σε όλο τον κόσμο στη διάρκεια της πανδημίας. Σε πολλές χώρες, τα ποσοστά γεννήσεων μειώθηκαν σημαντικά, εν μέσω μίας περιόδου ανησυχίας και αβεβαιότητας, ενώ ο οικογενειακός προγραμματισμός έγινε ακόμη πιο δύσκολος, υπό το βάρος των δυσκολιών που έφερε η Covid-19. Μειωμένα ποσοστά γεννήσεων σε όλο τον πλανήτη Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο αριθμός των γεννήσεων έφτασε