λύματα

Αύξηση του ιϊκού φορτίου στα λύματα των Χανίων – Η εικόνα στις πόλεις της Κρήτης

Συνεχίστηκε την εβδομάδα 9-15 Αυγούστου η αύξηση του ιϊκού φορτίου στα αστικά λύματα των Χανίων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ. Συγκεκριμένα την τελευταία εβδομάδα στην πόλη των Χανίων συνεχίσθηκε η τάση αύξησης (+103%), του εβδομαδιαίου μέσου όρου στο ιϊκό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σύγκριση με την εβδομάδα 02-08/08/21. Το ιϊκό φορτίο παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Η εικόνα στις