λίστα δείκτη αγοράς βενζίνης

Πόσα καύσιμα μπορεί να αγοράσει με τον μισθό του ο Έλληνας. Σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη

Για τις τιμές των καυσίμων δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κατάσταση στην χώρα μας έχει ξεφύγει εντελώς. Τον τελευταίο χρόνο βρισκόμαστε σταθερά στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης, έστω και αν η ποσοστιαία αύξηση δεν είναι τόσο δραματική για το τελευταίο εξάμηνο, όπως προκύπτει από την ιστοσελίδα Picodi.com. Υπάρχει όμως ένας πιο αντιπροσωπευτικός δείκτης ο οποίος φανερώνει την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στην χώρα μας με τις τιμές των καυσίμων. Ο