λίμνη Αγυιάς

Παρουσιάζεται η μελέτη με τις προτάσεις ανάδειξης της Λίμνης της Αγυιάς

Η Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (*) και η Ερευνητική ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνουν εκδήλωση για την παρουσίαση της Γ ́φάσης του Ερευνητικού Έργου με τίτλο: Έρευνα δυνατοτήτων ανάδειξης και σύνδεσης της λίμνης Αγυιάς, του Μ.Υ.Η.Σ. και της ευρύτερης περιοχής – Γενικό Διαχειριστικό Σχέδιο», με αντικείμενο τις προτάσεις για την εξέλιξη της ευρύτερης περιοχής της Λίμνης της Αγυιάς. Η παρουσίαση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 25 Ιανουάριου 2023 στις 6:30