κύρωση δασικών χαρτών

Κύρωση στο 90% των δασικών χαρτών Όλες οι απαντήσεις μέσω 22 ερωτήσεων

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε σήμερα ότι το έργο των δασικών χαρτών ολοκληρώνεται με τη φάση της αρχικής κύρωσης, που αφορά στο 95% της υπό ανάρτησης έκτασης και στο 90% της επικράτειας. Όπως τονίζει το Υπουργείο, η εξέλιξη αυτή δρομολογήθηκε μετά από δύο αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (1364 και 1365/2021), που έκριναν ότι το άρθρο 48 του ν. 4685/2020, σχετικά με τους υπό έγκριση δασικούς χάρτες,