Κρήτη: Οδηγίες για την ορθή χρήση γεωργικών φαρμάκων

Κρήτη: Οδηγίες για την ορθή χρήση γεωργικών φαρμάκων

Από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι: Σε συνέχεια προηγούμενων δελτίων τύπου και προκειμένου για την διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και της υγείας των καταναλωτών η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χανίων ενημερώνει για την ορθή εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων. Το δελτίο αφορά τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη όσον αφορά την προστασία του από την χρήση