κουρεμένα ενοίκια

«Κουρεμένα» ενοίκια: Η προθεσμία για δηλώσεις προκειμένου να λάβουν αποζημίωση οι ιδιοκτήτες

Οι ιδιοκτήτες  ακινήτων που δικαιούνται αποζημιώσεις για τα «κουρεμένα» ενοίκια που εισέπραξαν πρέπει να υποβάλουν τις “δηλώσεις covid” μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, ο δικαιούχος είσπραξης αποζημίωσης για τον Ιούλιο εκμισθωτής/υπεκμισθωτής, ανεξαρτήτως του εάν έλαβε την προκαταβολή, υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος («Δήλωση Covid») έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Για τις περιπτώσεις που προκαταβληθεί αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις