κοπή κλαδιών

Δήμος Πλατανιά: Κάλεσμα για κοπή κλαδιών που εμποδίζουν την κυκλοφορία

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει τους Δημότες του, ότι πρέπει να προβούν άμεσα (έως και την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022) στην κοπή των κλαδιών που εμποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και στην απομάκρυνση των περιφράξεων, των αρδευτικών δικτύων, ελαιοπάνων, που βρίσκονται στην τάφρο ή στο έρεισμα των οδών και γενικότερα ό,τι βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο, κατά μήκος της Δημοτικής οδού που συνδέει τις Τοπικές Κοινότητες Λάκκων και Μεσκλών, καθώς και

Ο δήμος Πλατανιά καλεί τους δημότες να προβούν σε κλαδέματα όταν εμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει τους Δημότες του, ότι πρέπει να προβούν άμεσα (εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος) στην κοπή των κλαδιών που εμποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και στην απομάκρυνση των περιφράξεων, των αρδευτικών δικτύων, δικτύων μόνιμης στρώσης , που βρίσκονται στην τάφρο ή στο έρεισμα των οδών και γενικότερα ό,τι βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο, κατά μήκος των δημοτικών και αγροτικών οδών. Διαφορετικά ο Δήμος Πλατανιά