κοινωνική υποστήριξη

Δήμος Χανίων: Δράσεις για την ψυχοκοινωνική στήριξη των δημοτών

Ο Δήμος Χανίων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, υλοποιούν δράσεις για την ψυχοκοινωνική στήριξη των δημοτών του. Οι δράσεις θα ξεκινήσουν το Μάρτιο 2021, θα υλοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 και θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω: Ατομική και ομαδική συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη Εργασιακή συμβουλευτική / καθοδήγηση Σχολές γονέων Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι δημότες και δυνητικά ωφελούμενοι του

Δήμος Πλατανιά: Ανοιχτή πρόσκληση σε δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πλατανιά, ενημερώνει τους κατοίκους του Δήμου Πλατανιά ότι η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και με τη στήριξη του Δήμου Πλατανιά, υλοποιούν δράσεις για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των κατοίκων του, στο πλαίσιο των συνοδευτικών μέτρων του προγράμματος «Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης – Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019». Οι