κομποστοποίηση απορριμμάτων

Δήμος Πλατανιά: Σε εφαρμογή πιλοτικό πρόγραμμα προώθησης οικιακής κομποστοποίησης

Ο Δήμος Πλατανιά μετά την ένταξη του σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ – ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, θέτει σε εφαρμογή πιλοτικό πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης, με στόχο τη μείωση των οργανικών αποβλήτων που καταλήγουν στους κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων και την ενίσχυση της Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ). Η δωρεάν διάθεση οικιακών κομποστοποιητών, είναι η πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος μας για μείωση των σύμμεικτων αποβλήτων και ενίσχυσης της ανακύκλωσης. Θα ακολουθήσει η τοποθέτηση καφέ

Χρηματοδότηση 704.292 ευρώ στον δήμο Χανίων για την διαχείριση των βιοαποβλήτων

Με επιτυχία στέφθηκε η πρόταση του Δήμου Χανίων για τις δράσεις και τις εμπεριστατωμένες προμήθειες που πρότεινε σχετικά με τη διαλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων στο Δήμο Χανίων (εκτός της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ RECODE), συγκεντρώνοντας μάλιστα την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα στους Δήμους που συμμετείχαν στην πρόσκληση με τίτλο: «Δράση 14.6i.26.2-4.10: Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης». Συγκεκριμένα, η πρόταση που κατέθεσε ο Δήμος Χανίων συγκέντρωσε βαθμολογία 8,87 και κατατάχθηκε στην