Κληροδότημα Βουτετάκη

Νοσοκομείο Χανίων: Αγορά εξοπλισμού αξίας $500.000, μέσω του κληροδοτήματος Βουτετάκη

Εξειδικευμένο χειρουργικό  εξοπλισμό για επεμβάσεις σε ογκολογικούς ασθενείς αλλά  και για επεμβάσεις ήπατος, παγκρέατος και χοληφόρων αγγείων, παρέλαβε το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» ύστερα από την ολοκλήρωση σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας. Ο ανωτέρω εξοπλισμός ήταν το πρώτο τμήμα χειρουργικού εξοπλισμού που χρηματοδοτήθηκε εξ’ ολοκλήρου από το «Κληροδότημα Βουτετάκη». Πρόκειται για ένα κληροδότημα του Νοσοκομείου Χανίων από τις Η.Π.Α., συνολικού ύψους 500.000 δολαρίων της Πάβλοβα Βικτωρίας  (χήρας Εμμ. Βουτετάκη), προς