κηπουροί τοπίου

Πρώτη ομάδα Κηπουρών Τοπίου στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης

Άρχισε η πρακτική άσκηση των σπουδαστών και σπουδαστριών της Σχολής Kηπουρών Τοπίου από τα κρατίδια της Γερμανίας Rheinland-Pfalz, Saarland και Nordrhein-Westfalen και τις αντίστοιχες Επαγγελματικές Σχολές  (Επαγγελματική Σχολή Επεξεργασίας της Πέτρας και Κηπουρών του Τοπίου Deula και Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Σχολή του Ερυθρού Σταυρού κ.ά.), υπό την καθοδήγηση των Εκπαιδευτών τους Alexander Kreisel, Michael Hemmes, κ.ά. Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την άσκηση των σπουδαστών στη χρήση της πέτρας, δημιουργώντας ψηφιδωτά