κινητή μονάδα για τις μαθησιακές δυσκολίες

Πρόγραμμα αξιολόγησης και υποστήριξης των Μαθησιακών Δυσκολιών στον δήμο Πλατανιά

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης, έχει δημιουργήσει μια Κινητή Μονάδα, με σκοπό την αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών και την διάγνωση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας, σε παιδιά που φοιτούν στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Επίσης παρέχεται βραχεία συμβουλευτική υποστήριξη στην οικογένεια και κατά περίπτωση εξατομικευμένη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση στο παιδί και την οικογένειά του. Μια διεπιστημονική ομάδα που αποτελείται από ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, κοινωνικούς