κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

Σχέδιο για αυτόματη απαλλαγή των κενών και των μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από τα δημοτικά τέλη

Σχέδιο για αυτόματη απαλλαγή από την καταβολή των δημοτικών τελών των κενών και των μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η απαλλαγή αναμένεται να ισχύσει από την ημέρα που θα διακόπτεται η ηλεκτροδότηση του ακινήτου χωρίς να χρειάζεται ο ιδιοκτήτης να υποβάλει στο Δήμο τη σχετική δήλωση που θα συνοδεύεται με τη βεβαίωση διακοπής της ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ, όπως προβλέπει το σχέδιο που επεξεργάζεται το οικονομικό