κατάργηση σχολικών τμημάτων

Δήμος Πλατανιά: Διαμαρτυρία κατά των συγχωνεύσεων – συμπτύξεων σχολικών τμημάτων

Με αφορμή την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει σε συγχωνεύσεως – συμπτύξεις τμημάτων στα Δημ. Σχολεία Κολυμβαρίου, Πλατανιά & Ταυρωνίτη καθώς και στα Λύκεια του Δήμου και κατόπιν των ενεργειών στις οποίες προέβησαν οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πλατανιά κ. Μαραγκουδάκη – Πλοκαμάκη Χρυσάνθη και Δαράκης Ιωάννης, αντίστοιχα, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά κατά την Τακτική Δια Περιφοράς Συνεδρίασή του στις 12/10/2021, με ομοφωνία